Impresum

BKS - leasing Croatia d.o.o.
EUROTOWER
Ivana Lučića 2a
HR-10000 Zagreb

T:+385 (0)1 48366-55
F:+385 (0)1 48765-55
E:info@bks-leasing.hr 

 www.bks-leasing.hr

 

SJEDIŠTE DRUŠTVA:
Sjedište društva je u Zagrebu.

 

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):
080416730

 

OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ (OIB):
52277663197

 

PDV broj: 

HR52277663197

 

TEMELJNI KAPITAL:
9.000.000,00 kuna uplaćen u cijelosti

 

TRGOVAČKI SUD:
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu 

 

 

POREZNI BROJ:
01603426

 

PREDMET POSLOVANJA:
65210

 

ŽIRO RAČUNI BR.:
2488001-1100117387 kod BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka
2402006-1100073326 kod ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka

 

IBAN:
HR1724880011100117387

HR4424020061100073326

 

NADLEŽNO NADZORNO TIJELO:
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

Dubravko Orlovac, predsjednik Uprave

Lejla Hasanbegović, član Uprave

MATIČNO DRUŠTVO (informacije sukladno §5 austrijskog E-commerce zakona i dodatni navodi sukladno austrijskom zakonu o medijima):
BKS Bank AG
St.Veiter Ring 43
A-9020 Klagenfurt am Wörthersee
T: +43 (0) 463 58 58-0
F: +43 (0) 463 58 58-0
Internet: www.bks.at
E-mail: bks@bks.at


SJEDIŠTE DRUŠTVA:
Sjedište društva nalazi se u općini Klagenfurt am Wörthersee (Austrija).


SUDSKI REGISTAR:
Upisan u sudski registar zemaljskog suda u Klagenfurtu, Dobernigstraße 2, A-9020 Klagenfurt pod brojem 91810s.


VODEĆI BROJ BANKE:
17000


BANK IDENTIFIER CODE (BIC):
BFKKAT2K


Legal Entity Identifier (LEI):
529900B9P29R8W03IX88


Global Intermediary Identification Number (GIIN):
CU7H97.99999.SL.040


POREZNI BROJ (UID-Nr.):
ATU25231503


DVR-BROJ (broj dodjeljen od strane austrijske agencije za zaštitu osobnih podataka)
0063703


NADLEŽNO NADZORNO TIJELO:
Finanzmarktaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, 9020 Wien


ČLANSTVO:
BKS Bank AG je članica gospodarske komore Koroške, Europaplatz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, sektor za banke i osiguranja.


PRIMJENJIVE ZAKONSKE ODREDBE.
Primjenjuju se posebice pravne odredbe austrijskog zakona o kreditnim institucijama i zakon o tržištu vrijednosnih papira u važećoj verziji. Predmetne pravne odredbe objavljene su na internet stranici www.ris.bka.gv.at


DODATNI NAVODI O MATIČNOM DRUŠTVI SUKLADNO AUSTRIJSKOM ZAKONU O MEDIJIMA
Izdavač, medijski vlasnik, mjesto redakcije, izdavanja

BKS Bank AG
St.Veiter Ring 43
9020 Klagenfurt am Wörthersee
upisan u sudski registar pod brojem 91810s (zemaljski sud Klagenfurt)


ORGANI BANKE/DIONIČARI:

  1. Uprava i nadzorni odbor
  2. Vlasnička struktura sukladno §25 austrijskog zakona o medijima

 


DJELATNOST:
obavljanje bankarskih poslova u tu- i inozemstvu


NAČELNI SADRŽAJNI PRAVAC:
Predstavljanje BKS Banke i njenih poduzeća kćerki
Informacije o proizvodima i uslugama iz ponude BKS Banke
Informacije o općenitim temama iz bankarskog poslovanja


SADRŽAJ I TEHNIČKI KONCEPT:
BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
3 Banken IT GmbH, Untere Donaulände 28, 4020 Linz


PRAVNE UPUTE:

Sadržaji internet stranice:
BKS Bank i njena poduzeća kćeri (posebice i BKS-leasing Croatia d.o.o.) redovito provjeravaju i aktualiziraju informacije na svojim internet stranicama. Pored sve pažnje moguće je da se podaci u međuvremenu promjene. Iz tog razloga nismo u mogućnosti preuzeti odgovornost ili garantirati za aktualnost, ispravnost i potpunost informacija stavljenih na raspolaganje putem interneta. To se posebice odnosi na navode iskazane u iznosima. Dokumenti dostupni putem interneta ne predstavljaju niti ponudu niti nalog za prodaju odnosno kupovinu proizvoda navedenih u njima. 

 

Isto vrijedi za sve ostale internet stranice na koje se upućuje putem hyperlinka. Uspostavljanje veze s takvim internet stranicama odvija se na vlastitu odgovornost. BKS Bank i njena poduzeća kćeri (posebice i BKS-leasing Croatia d.o.o.) ne provjeravaju niti sadržaj niti zakonsku usklađenost dotičnih stranica te za isto nije odgovorna.


Izmjene Internet stranice:
BKS Bank i njena poduzeća kćeri (posebice i BKS-leasing Croatia d.o.o.) pridržavaju si pravo na izmjene ili dopune informacija na svojim internet stranicama.


Isključenje odgovornosti:
BKS Bank i njena poduzeća kćeri (posebice i BKS-leasing Croatia d.o.o.) ne koriste svoje internet stranice da bi Vama ili drugima ponudila savjetovanje ili dala preporuke. Informacije i/ili elementi na ovim internet stranicama ne predstavljaju pouzdanu osnovu za donošenje odluka o ulaganju kao i drugih odluka. Navodi o performansu vrijednosnih papira odnose se na prošlost a ne nužno i na budući razvoj. Molimo kontaktirajte svog savjetnika prije donošenja odluke o investicijkom ulaganju. 

 

BKS Bank i njena poduzeća kćeri (posebice i BKS-leasing Croatia d.o.o.) ne snose odgovornost za štetu prouzrokovanu svojim internet oglašavanjem. Spomenuto se posebice odnosi na bilo koju vrstu štete koja rezultira iz smetnji u hardveru ili softveru, iz neuspješno uspostavljene veze te uslijed drugih smetnji u vezi.

 

Razmjena podataka odvija se preko javnih nezaštićenih telekomunikacijskih uređaja drugih poduzeća (osim ako izričito nije drugačije navedeno). Za svaku štetu (uključujući i propuštenu dobit) uzrokovanu smetnjama u prijenosu, tehničkim nedostacima, prekidima, odlaganjem i sl. te nezakonskim intervencijama na uređajima telekomunikacijskih poduzeća, BKS Bank i njena poduzeća kćeri (posebice i BKS-leasing Croatia d.o.o.) ne snose bilo koju vrstu odgovornosti. Odgovornost  je isključena i ukoliko je šteta (uključujući i propuštenu dobit) prouzročena prethodno navedenim tehničkim problemima nastalim putem/na tehničkim uređajima BKS Banke i njenih poduzeća kćeri (posebice i BKS-leasing Croatia d.o.o.). 

 

BKS Bank i njena poduzeća kćeri (posebice i BKS-leasing Croatia d.o.o.)  ne odgovaraju za greške nastale neprimjerenim rukovanjem programa ili modifikacijom istih od strane korisnika ili drugih osoba.


Korištenje kolačića (cookies):
Cookie regulativa


Autorsko pravo, pravo trgovačkih marki:
Sadržaj i struktura internet stanice BKS Banke zaštićeni su autorskim pravom i pripadaju isključivo BKS Banci i njenim poduzećima kćerima (posebice i BKS-leasing Croatia d.o.o.). Autorska prava drugih osoba se izuzimaju. Svako umnožavanje ili uporaba informacija te podataka, naročito tekstova, dijelova tekstova ili slika iziskuje prethodno ishođenje suglasnosti od strane BKS Banke i njenih poduzeća kćeri (posebice i BKS-leasing Croatia d.o.o.). Kroz pohranjivanje ili preslikavanje podataka odnosno cijele internet stranice ili kroz ostale aktivnosti ne dolazi do prijenosa bilo kojih prava. BKS Bank i njena poduzeća kćeri (posebice i BKS-leasing Croatia d.o.o.) zadržavaju sva prava, posebice autorska prava te prava trgovačkih marki glede svih elemenata predmetne internet stranice i iskoristiti će sve raspoložive instrumente ista i da ostvari.


Zaštita podataka:
BKS Bank i njena poduzeća kćeri (posebice i BKS-leasing Croatia d.o.o.) skupljaju, obrađuju te uporabljuju osobne podatke isključivo u skladu sa propisima Zakona o zaštiti osobnih podataka.


E-Mail-korespondencija:
Poznato je da se informacije i podaci upućeni putem e-maila mogu izmijeniti i bez aktivnog učestvovanja pošiljaoca. Iz ovog razloga, ukoliko nije ugovoreno drugačije, BKS Bank i njena poduzeća kćeri (posebice i BKS-leasing Croatia d.o.o.) nisu u mogućnosti primati pravno obvezujuće naloge putem e-maila. Stoga je, ukoliko nije ugovoreno drugačije, razmjena poruka putem e-maila, posebice onih s pravno obvezujućim sadržajem, za BKS Bank i njena poduzeća kćeri (posebice i BKS-leasing Croatia d.o.o.) neobvezujuća. Ulazni e-mailovi čitaju se i obrađuju samo u okviru redovnog radnog vremena.


Oznake specifične za spol:
Izrazi uporabljeni na internet stranici kao npr. klijent, voditelj, djelatnik i sl., odnose se na isti način kako na žene tako i na muškarce.

 

Kod definiranja komercijalnih uvjeta BKS Bank i njena poduzeća kćeri (posebice i BKS-leasing Croatia d.o.o.)  nastoje uzeti u obzir svoj poslovni model te utvrđenu strategiju rizika.

 

Izjava o zaštiti osobnih podataka 05/2018 Download

Suglasnost za obradu podataka                 Download